Račiansky Kros

2 %

2% Z DANE

Darovanie 2 % z dane z príjmu

Jedným zo spôsobov ako získať financie na podporu a rozvíjanie aktivít nášho občianskeho združenia je aj cez darovanie 2% z Vašich daní.
Vaše 2% v praxi neznamenajú žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým nás podporíte a my ich vieme použiť na organizovanie detských behov, ktoré sú v rámci našich podujatí zdarma.
ĎAKUJEME.


ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% z daní z príjmu

IČO: 42136971
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno/názov: PERUN o.z.
Ulica: Hečkova
Číslo: 7463/24
PSČ: 831 51
Obec: Bratislava-Rača

Tlačivá

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom
(IČO musí byť zarovnané SPRAVA – ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO)
b) Potvrdenie o zaplatení dane (príloha na stiahnutie)

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom 
a) Daňové priznanie typu A (príloha na stiahnutie)
b) Daňové priznanie typu B (príloha na stiahnutie)

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

4. Právnické osoby prostredníctvom a) Daňové priznanie právnických osôb (online)

Sponzori

ďakujeme našim sponzorom, s ktorými skvalitňujeme naše podujatia