Račiansky Kros

Kontakt

KONTAKT

Fakturačné údaje


PERUN o.z.

Hečkova 24
831 51 Bratislava-Rača
SLOVENSKO
mobil: +421 907 397 379
email: racianskykros@gmail.com
IČO: 42 136 971
DIČ: nemáme pridelené
Registrovaný v evidencii Ministerstva vnútra SR sekcia verejnej správy.
Vložka č. VVS/1-900/90-32 851/
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočky zahraničnej banky
Číslo účtu:  2500827935 / 8330
SWIFT/BIC:  FIOZSKBAXXX
IBAN:  SK09 8330 0000 0025 0082 7935

Dokumenty

Vyhlásenie o zdravotnom stave
Ochrana osobných údajov
Informácie o cookies
Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

 

Sponzori

ďakujeme našim sponzorom, s ktorými skvalitňujeme naše podujatia