Račiansky Kros

2017 - Leto

Výsledky & Fotogaléria

Výsledky

Fotogaléria

Sponzori

ďakujeme našim sponzorom, bez ktorých by sme nemohli pretekať

OZ PERUN a ORGANIZÁTORI

Organizujeme športové podujatie Račiansky kros.

Jsme registrovaný v evidencii Ministerstva vnútra SR sekcia verejnej správy.

Vložka č. VVS/1-900/90-32 851/

č.ú.: 2500827935 / 8330, Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK09 8330 0000 0025 0082 7935

BIC: FIOZSKBAXXX

Kristína XY

koordinatorka

Rasťo ULIČNÝ

Organizátor behu

David XY

SEO